var tr_class = $('#urad_381').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetku města' + 'Oddělení majetkoprávní' + '4,84' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení rozvoje města' + '4,88' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení správy nemovitostí' + '4,93' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + 'Odbor sociálních věcí' + '4,75' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení sociální prevence' + '4,70' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správní' + 'Obecní živnostenský úřad' + '4,83' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení dopravy a silničního hospodářství' + '4,87' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení vnitřních věcí' + '4,77' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy úřadu' + 'Odbor správy úřadu' + '4,70' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby a regionálního rozvoje' + 'Odbor výstavby a regionálního rozvoje' + '4,85' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení životního prostředí' + '4,95' + ' ' + '' + ''; $('#urad_381') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_381') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-381.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');