var tr_class = $('#urad_311').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor financí a rozpočtu' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,88' + ' ' + '' + '' + 'Odbor místního hospodářství a údržby majetku' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,71' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,85' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, kultury a sociálních věcí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,81' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,86' + ' ' + '' + ''; $('#urad_311') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_311') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-311.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');