var tr_class = $('#urad_308').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář úřadu' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Návštěvnické centrum' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,87' + ' ' + '' + '' + 'Obecní živnostenský úřad' + 'oddělení kontrolní a správní' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení registrační' + '4,75' + ' ' + '' + '' + 'Odbor bytový' + 'oddělení nájmů a ekonomických činností' + '4,47' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek technický' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,70' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + 'oddělení rozpočtů' + '4,15' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení účtárny' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek pohledávek' + '4,26' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetku, rozvoje a investic' + 'oddělení investic' + '4,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení majetku a komunálního hospodářství' + '4,28' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení rozvoje a strategického plánování' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor organizační' + 'oddělení hospodářské správy a krizového řízení' + '4,68' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'podatelna' + '4,87' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek informatiky' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek řízení lidských zdrojů' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + 'oddělení sociálně právní ochrany dětí' + '4,73' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení sociální' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správních činností' + 'Czech Point' + '4,83' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení občanských průkazů, CD a EO' + '4,65' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení správních deliktů' + '4,53' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek matrik' + '4,84' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, kultury a sportu' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,96' + ' ' + '' + '' + 'Odbor územního plánování a stavebního řádu' + 'oddělení stavebního řádu' + '4,72' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek územního plánování' + '4,79' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + 'oddělení odpadů, ochrany ovzduší a ZPF' + '4,83' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti' + '4,90' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení vodního hospodářství' + '4,44' + ' ' + '' + ''; $('#urad_308') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_308') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-308.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');