var tr_class = $('#urad_294').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + 'Dopravní přestupky' + '4,95' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení dopravně správních agend' + '4,79' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení správy dopravy a komunikací' + '4,87' + ' ' + '' + '' + 'Odbor ekonomický' + 'Místní poplatky' + '4,70' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Pokladna' + '4,60' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Vymáhání pokut' + '4,70' + ' ' + '' + '' + 'Odbor právní' + 'oddělení přestupků' + '4,27' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + 'Oddělení sociální pomoci' + '4,95' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení SPOD' + '4,17' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy majetku města' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,58' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavebního řádu a územního plánování' + 'Stavební úřád' + '4,76' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Územní plán' + '4,57' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, kultury a tělovýchovy' + 'Kultura' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Školství' + '4,97' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí' + 'Matrika' + '4,82' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení hospodářské' + '4,93' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení správní' + '4,75' + ' ' + '' + '' + 'Odbor živnostenský úřad' + 'Oddělení registrační' + '4,89' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Úsek správní' + '4,97' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí a zemědělství' + 'Oddělení ekologie krajiny' + '4,44' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení technické ochrany ŽP' + '4,57' + ' ' + '' + ''; $('#urad_294') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_294') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-294.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');