var tr_class = $('#urad_284').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Městská policie Zábřeh' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,25' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,84' + ' ' + '' + '' + 'Odbor informatiky' + 'oddělení informatiky' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení SAS-podatelny' + '4,71' + ' ' + '' + '' + 'Odbor občanskosprávních agend' + 'matrika, evidence obyvatel, pasy, občanské průkazy' + '4,68' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'přestupky' + '4,90' + ' ' + '' + '' + 'Odbor Obecní živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,79' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje a územního plánování' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + 'oddělení sociálních služeb' + '4,60' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'OSPOD - péče o děti' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správní' + 'oddělení dopravy' + '4,58' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení stavební a vyvlastňovací úřad' + '4,58' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení životního prostředí' + '4,85' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, kultury a tělovýchovy' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor technické správy' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí' + 'oddělení majetkoprávní' + '4,77' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'sekretariát' + '3,90' + ' ' + '' + ''; $('#urad_284') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_284') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-284.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');