var tr_class = $('#urad_259').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy a silničního hospodářství' + 'Odbor dopravy a silničního hospodářství' + '4,69' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení dopravně správních agend' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + 'Odbor finanční' + '4,87' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení školství' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor obecní živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí a zdravotnictví' + 'Odbor sociálních věcí a zdravotnictví' + '4,73' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení sociálně-právní ochrany dětí' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správní' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,68' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavebního úřadu, majetku a investic' + 'Odbor stavebního úřadu, majetku a investic' + '4,45' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení investic a rozvoje' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení majetku' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Oddělení informatiky' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Oddělení právní a personální' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,93' + ' ' + '' + '' + 'Oddělení vnitřní správy' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,30' + ' ' + '' + ''; $('#urad_259') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_259') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-259.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');