var tr_class = $('#urad_247').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Městské informační centrum' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + 'dopravní agendy' + '4,60' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'silniční hospodářství' + '4,93' + ' ' + '' + '' + 'Odbor financí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,53' + ' ' + '' + '' + 'Odbor obecní živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,78' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje města' + 'oddělení bytové' + '4,54' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení investiční' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení majetkové' + '4,69' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí a zdravotnictví' + 'oddělení soc. právní ochrany dětí' + '4,70' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'sociální péče' + '4,81' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správních činností' + 'úsek přestupkový' + '4,70' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek správních činností' + '4,70' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství a kultury' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřní správy' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,72' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,44' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + 'oddělení ochr. přírody, lesa a ZPF' + '4,71' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení vodního a odpad. hospodářstvi a ochr. ovzduší' + '4,56' + ' ' + '' + ''; $('#urad_247') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_247') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-247.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');