var tr_class = $('#urad_245').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář tajemníka' + 'přestupky' + '4,76' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + 'dopravně-správní agendy' + '4,88' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'dopravní přestupky' + '4,74' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetku města' + 'místní poplatky' + '4,60' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'správa majetku' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje města' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociální' + 'OSPOD' + '4,64' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'sociální služby' + '4,44' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí' + 'matrika' + '4,66' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'OIC' + '4,77' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,72' + ' ' + '' + '' + 'Stavební úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,87' + ' ' + '' + '' + 'Živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,83' + ' ' + '' + ''; $('#urad_245') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_245') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-245.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');