var tr_class = $('#urad_231').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Ekonomický odbor' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Městská knihovna' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,69' + ' ' + '' + '' + 'Městská policie' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor kultury a školství' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,85' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavební úřad, majetek a investice' + 'Oddělení majetek a investice' + '4,90' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení stavební úřad' + '4,40' + ' ' + '' + '' + 'Regionální muzeum a TIC' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,93' + ' ' + '' + '' + 'Správní odbor' + 'Matrika' + '4,97' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Referent správního odboru, IT' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Sekretariát' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Sociální pracovnice' + '4,87' + ' ' + '' + ''; $('#urad_231') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_231') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-231.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');