var tr_class = $('#urad_219').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Finanční odbor' + 'místní poplatky za odpady' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'ostatní místní poplatky' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Hospodářsko-investiční odbor' + 'odd. regionálního rozvoje' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'správa majetku města' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby a územního plánování' + 'památková péče' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'silniční správní úřad' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'stavební řízení' + '4,40' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + 'lesní hospodářství a myslivost' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odpadové hospodářství' + '4,40' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'ochrana přírody' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'vodoprávní úřad' + '4,73' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'zemědělská půda + zásahy proti týrání zvířat' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Sekretariát' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Sociální odbor' + 'kurátoři' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'náhradní rodinné péče' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'pečovatelská služba' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'sociálně právní ochrana dětí' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'terénní soc. pracovnice + org. pečovatelské služby' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Správní odbor' + 'evidence obyvatel, cestovní doklady, obč. průkazy, ověřování' + '4,73' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'matrika' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'podatelna' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'přestupková agenda' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'řidičské průkazy' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'technické průkazy' + '4,50' + ' ' + '' + '' + 'Živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,87' + ' ' + '' + ''; $('#urad_219') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_219') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-219.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');