var tr_class = $('#urad_191').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Finanční odbor' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář starosty' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář tajemnice' + 'oddělení informatiky' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení vnitřní správy' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor investic a majetku' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí a zdravotnictví' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správní a dopravní' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,85' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,59' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby a územního plánování' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,56' + ' ' + '' + '' + 'Odbor živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,75' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,87' + ' ' + '' + ''; $('#urad_191') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_191') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-191.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');