var tr_class = $('#urad_18').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravně správních agend' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,65' + ' ' + '' + '' + 'Odbor evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,57' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,82' + ' ' + '' + '' + 'Odbor kanceláře starosty' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,67' + ' ' + '' + '' + 'Odbor komunálních služeb' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetkové správy' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,65' + ' ' + '' + '' + 'Odbor obecní živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,76' + ' ' + '' + '' + 'Odbor organizační a zaměstnanecký' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,51' + ' ' + '' + '' + 'Odbor přestupkový' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,79' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, kultury a sportu' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,89' + ' ' + '' + '' + 'Odbor územního plánování a stavebního řádu' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,78' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,59' + ' ' + '' + ''; $('#urad_18') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_18') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-18.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');