var tr_class = $('#urad_176').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + 'registr řidičů' + '4,76' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'registr vozidel' + '4,84' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí' + 'občanské průkazy, cestovní doklady' + '4,48' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'podatelna' + '4,93' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'recepce' + '4,53' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby a územního plánování' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,77' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + 'lesy, myslivost, rybářství' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'ochrana vody' + '4,58' + ' ' + '' + '' + 'Živnostenský odbor' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,90' + ' ' + '' + ''; $('#urad_176') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_176') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-176.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');