var tr_class = $('#urad_17').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,27' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,50' + ' ' + '' + '' + 'Odbor právní' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,40' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociální' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy majetku' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,40' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, mládeže a cest. ruchu' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřního auditu' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby a územního plánování' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,83' + ' ' + '' + '' + 'Odbor živnostenský' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životní prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Oddělení správních činností' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,70' + ' ' + '' + '' + 'Útvar tajemníka' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + ''; $('#urad_17') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_17') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-17.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');