var tr_class = $('#urad_154').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Finanční odbor' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor místního rozvoje' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor obecní živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,79' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociální' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správních agend' + 'úsek dopravněsprávních agend' + '4,76' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek občanskosprávních agend' + '4,60' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek přestupkového řízení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy majetku' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby a životního prostředí' + 'oddělení výstavby' + '4,39' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení životního prostředí' + '4,71' + ' ' + '' + '' + 'Oddělení administrativně právní' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Oddělení tajemníka' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,92' + ' ' + '' + ''; $('#urad_154') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_154') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-154.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');