var tr_class = $('#urad_13').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + 'Odbor finanční' + '4,60' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Odbor finanční - pokladna' + '4,49' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetku města' + 'Oddělení majetko-právní' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení správy a údržby majetku' + '4,55' + ' ' + '' + '' + 'Odbor obecního živnostenského úřadu' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,43' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje města' + 'Oddělení dotací a rozvoje města' + '4,60' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení investic' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení územního plánování' + '3,90' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,25' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správní' + 'Oddělení dopravně správní činnosti a agendy' + '4,43' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení správní agendy' + '4,41' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavebního úřadu' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,24' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, kultury a sportu' + 'Městské informační centrum' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Odbor školství, kultury a sportu' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí a zemědělství' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,26' + ' ' + '' + ''; $('#urad_13') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_13') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-13.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');